Neurologie

Fysiotherapie bij neurologische aandoeningen, zoals een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding), MS of Parkinson richt zich op het opnieuw aanleren van verloren gegane functies en om functieverlies of -achteruitgang te voorkomen. Bij neurologische aandoeningen kunnen problemen voorkomen zoals krachtverlies, spasticiteit, co├Ârdinatiestoornissen, verlammingen, evenwichtsstoornissen, spierverkortingen, gewrichtsverstijvingen, gevoelsstoornissen en concentratiestoornissen. Soms is er ook sprake van gedragsveranderingen en begripsstoornissen die het bewegen bemoeilijken.

Afhankelijk van de hulpvraag en het onderzoek zal uw fysiotherapeut samen met u bepalen waar het accent van de behandeling komt te liggen, zodat u uw dagelijks leven weer op kunt pakken of voortzetten binnen uw nieuwe grenzen en mogelijkheden