Baby's

Samen bewegen, spelen en plezierig contact maken met je kindje voor een optimale ontwikkeling. Wij leren je om spelenderwijs te oefenen met je baby.
Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit houdings-, hantering- en speladviezen aan ouders. Kinderen tussen 0-2 jaar worden vaak thuis behandeld. Een goede binding en hechting tussen ouders en hun kindje is een belangrijke voorwaarde voor een optimale ontwikkeling.

Prematuren Nazorg

In onze praktijk vinden wij extra zorg voor de allerkleinsten belangrijk. Kindjes die (veel) te vroeg geboren zijn hebben meer risico op problemen in hun ontwikkeling. We besteden met name aandacht aan het leren kijken naar de lichaamstaal van jonge kinderen. Op deze manier kunnen we goed inschatten wat de baby wel en niet aankan op dat moment.

<32 weken ToP

In samenwerking met het AMC in Amsterdam biedt onze praktijk ook in Maastricht en omgeving een ondersteuningsprogramma aan voor prematuur geboren kinderen <32 weken na ontslag uit het ziekenhuis: het ToP programma. Transmurale Ontwikkelingsondersteuning voor Prematuur geboren kinderen en hun ouders. Meer info vindt u hier.

32-37 weken

Wij bieden ook nazorg voor prematuur geboren baby’s die tussen de 32-37 weken zijn geboren. Ook deze kinderen hebben soms problemen met verandering van houding en bewegen, contact maken en het aanleren van een slaapritme. Een belangrijk doel van ons is om na alle zorgen van de eerste weken of maanden, u te helpen om uw baby goed te leren kennen, samen te leren spelen, te bewegen en te vertrouwen op uw kindje. Ontwikkelingsgerichte zorg ook ná ontslag uit het ziekenhuis. We observeren en onderzoeken uw kindje in de thuissituatie, maken samen een behandelplan en geven ouders houdings-, hanterings-, spel- en slaapadviezen.

Voorkeurshouding Asymmetrie Scheef hoofdje

Veel jonge baby’s liggen de eerste weken naar één kant met hun hoofdje, daardoor kan er snel een voorkeurshouding en een afplatting van het hoofdje ontstaan. Ook het voornamelijk liggen op het achterhoofd in plaats van naar links of naar rechts is een voorkeurshouding en kan afplatting van het hoofdje veroorzaken.

De kinderfysiotherapeut kan u helpen met oefeningen en adviezen om deze voorkeurshouding te verminderen en een optimale ontwikkeling te stimuleren.

Door middel van plagiocephalometrie kan gemeten worden hoe ernstig de asymmetrie of afplatting van het hoofdje is. Op de leeftijd van 6 maanden kan met deze meting bepaald worden of de schedelvervorming in de loop van de tijd voldoende zal herstellen. Plagiocephalometrie is een niet belastende methode waarbij met behulp van een bandje thermoplast een nauwkeurige afdruk wordt gemaakt van de omtrek van het hoofdje. Op dit bandje worden de posities van de neus en de oren gemarkeerd. Het bandje wordt vervolgens gekopieerd op papier zodat er precieze hoofdmetingen gedaan kunnen worden.

Heupdysplasie

Kinderfysiotherapie bij baby’s en jonge kinderen met een dysplastische heupontwikkeling, kan een goede aanvulling zijn op de spreidbehandeling door de kinderorthopaedisch chirurg.

Het behandeltraject en de duur van de behandeling verschilt per kind en per afwijking, maar veel ouders maken zich ook zorgen om de motorische ontwikkeling. We observeren en onderzoeken uw kindje in de thuissituatie, maken samen een behandelplan en geven houdings-, hanterings- en speladviezen voor een optimale ontwikkeling.

Huil baby

Het steeds maar blijven huilen van je baby kan je als ouder onzeker maken, maar ook wanhopig. De eerste maanden wil je vooral lekker knuffelen en plezierig contact maken, maar als je kindje heel veel huilt dan lukt dat niet zo goed. De kinderfysiotherapeut kijkt samen met ouders naar hun kindje, wanneer huilt het, is er een reden voor het huilen, waar heeft de baby behoefte aan. We proberen vooral samen met ouders het patroon te doorbreken en naar de positieve momenten te kijken. Plezierig contact maken en samen spelen is belangrijk voor een goede ouder-kind binding.

Billenschuivers

De kinderfysiotherapeut onderzoekt of er een reden voor het billenschuiven is. In de meeste gevallen is er geen sprake van een ziektebeeld, maar van een gewoonte. Billenschuivers kunnen gefrustreerd raken, omdat zij vanuit zit op de billen moeilijk tot stand kunnen komen. De kinderfysiotherapeut kan u en uw kind begeleiden om dit patroon te doorbreken

Motorische ontwikkelingsachterstand

Spelenderwijs ontwikkelen baby’s hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit vanzelf, maar bij sommige kinderen duurt dit langer of verloopt de ontwikkeling langzamer of anders.
Als u vragen of twijfels heeft kunt u een kinderfysiotherapeutisch onderzoek aanvragen om de motorische ontwikkeling te bepalen, indien nodig een behandelplan op te stellen en te oefenen.

Made by zuiderlicht